જાતીય સમાનતામાં ભારત રુવાન્ડા કરતાં ઘણું છેટું (mumbai samachar)

ગાય, ગંદકી અને ગાંધીજી (સાંજ સમાચાર)

વેરવિખેર પુરુષની દુનિયા (mumbai samachar)

દેખાવને કામ અને લગ્ન સાથે શું લેવાદેવા? mumbai samachar

સોનુઉઉઉઉઉ...તને મારા પર ભરોસો નહીં કે...!

કંઈક તો છે તમારી ને મારી વચ્ચે (mumbai samachar)

વાઈફાઈ લાગણીઓ મારે ટાઢાપહોરના ગપ્પા (સાંજ સમાચાર)

એન્ડ ઑફ ધ મૅન! (mumbai samachar)

એકલપંડે સમાજ માટે સંઘર્ષ કરતી સ્ત્રીને સલામ (mumbai samchar)

આતંકનો અંત આવી શકે ખરો? (saanj samachar)

પુરુષ માટે લગ્ન ફાયદાકારક છે (mumbai samachar)

વિકૃત વાસનાને રોકવા અવાજ ઉઠાવો (mumbai samachar)

નયે દોરમેં લિખ્ખેંગેં, મિલ કર નઈ કહાની (સાંજ સમાચાર)