એ "લોકો " અને "આપણે" નો કટ્ટર ભેદભાવ

પારસી બાનુની અન્યાય સામે ન્યાયની લડત (મિડ-ડે)

સંઘર્ષ અને પીડાનું ડિજિટલાઇઝેશન (મુંબઈ સમાચાર)

પોલિટિક્સનો પાવર (saanj samachar)

મૂછોની મરદાની વાતો (મુંબઈ સમાચાર)